De Heykeshoeve is een monumentale hoeve uit de 17e eeuw gelegen in Ell. Het bijzondere complex bestaat uit de hoeve, schuren, een bakhuis en een wegkruis. Voor een aanvraag voor de restauratie van een van de schuren naar een meer publieke functie was een landschapsplan benodigd. 

De Heykeshoeve is gelegen in een bijzonder stukje landschap; het kampenlandschap. Deze kampen zijn ook nog vrij goed herkenbaar in de omgeving van de hoeve.

Het ligt daarbij dan ook voor de hand om het kampenlandschap door middel van dit ontwerp te versterken.

Rondom de bebouwing is een raamwerk van groen gemaakt waarbinnen diverse functies zijn geland. Het raamwerk maakt het tevens mogelijk om bepaalde delen openbaar en andere delen besloten te maken. De kleinschalige korrel van de inrichting zorgt voor een contrast met de omliggende velden en neemt de bebouwing op. Hiermee krijgt een historisch esemble een passend kader.