Voor van het bestemmingsplan ‘De Brem’ is een ecologische Quick-scan gemaakt die inzichtelijk de effecten van de voorgenomen plannen op diverse soorten in kaart is gebracht. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige dieren niet in hun levenswijze gestoord worden is langs de weg De Brem een groene corridor gerealiseerd. Hierbij zijn twee voormalige akkers ingericht als leefgebied voor de diverse soorten. 

Het rechthoekige terrein ‘Fleuren’ is ingericht met een aantal landschapselementen die het terrein opdelen in een aantal ‘kamers’. Deze kamers worden afgescheiden door struweelranden en zijn ingericht met hoogstamfruitbomen en een bloemrijk mengsel. Bestaande struweelranden en een klein bosje met hoge bomen is gehandhaafd voor diverse soorten (roof)vogels.

Het terrein Arvato kent een hele andere, meer organische inrichting passend bij de vorm van het terrein. Het terrein gelegen naast de snelweg en een fiets- en ruiterpad krijgt een meer openbaar karakter. Wandelpaden, geflankeerd door zitplekjes, slingeren door het terrein. Aan de zijde van het bestaande bos wordt de bosrand versterkt met een struweelrand die, samen met een ruigtezone, een overgang vormt tussen bos en bloemrijk grasland. Op het terrein zijn diverse, streekeigen, fruitbomen geplant die vruchten voor de das en de bezoeker geven. 

De terreinen zijn ingericht in het najaar van 2021.