Het voormalige voetbalterrein in Puth heeft na een aantal jaar braakligging een nieuwe invulling gekregen. Een aantal enthousiaste inwoners van het dorp hadden de wens om het terrein in te richten als een natuurlijke oase en ontmoetingsplek. Het ontwerp is opgesteld in samenspraak met deze groep.  

Omdat in de omgeving van het dorp een aantal bijzondere amfibieën- en insectensoorten voorkomen zijn er in de inrichting een aantal voorzieningen voor deze soorten meegenomen; een poel met stapelmuur biedt voorplantingswater en een overwinteringsplek voor amfibieën. Een insectenhotel, zandhoop en broedstoof bieden ruimte voor solitaire bijen en de larven van het vliegend hert. 

Voor de menselijke bezoekers zijn er ook een aantal voorzieningen opgenomen. Een ontmoetingsplek met totempaal, een aantal bankjes op uitzichtpunten en diverse soorten fruitstruiken en fruitbomen waarvan geplukt kan worden. Diverse paden leiden de bezoeker door de gaard, langs de bijenstal en door de wilgentunnel. 

De gaard is in 2019 gerealiseerd en momenteel is een enthousiaste groep vrijwilligers actief. Sommige onderdelen zijn nog in ontwikkeling, maar het bloemenmengsel en de fruitbomen zijn goed ontwikkeld. De gaard is niet openbaar maar is wel regelmatig geopend voor bezoekers.