IKC Loedoes heeft een missie; de groenste en gezondste basisschool van de toekomst worden. Daarvoor is er natuurlijk een plein nodig dat van alle markten thuis is; kinderen uitdagen om te spelen en te bewegen, voorzien in gezond voedsel en ruimte bieden aan kinderen met andere behoeftes. 

Rondom de school zijn diverse groengebieden omgetoverd naar multifunctionele ruimtes met leer en spelfuncties voor de diverse leerjaren. Er zijn ook behoorlijk wat vierkante meters tegels verdwenen, dit zorgt er voor dat water beter in de bodem kan trekken en dat het plein in de zomer minder warm wordt. 

Het plein is ingedeeld in twee zones; een gebied voor de onderbouw en voor de boven- en middenbouw. 

 

In de zone van de onderbouw is een lange wilgentunnel aangelegd in de vorm van een rups en zijn moestuinbakken gemaakt. Een buitenlokaal kan gebruikt worden voor les maar ook om op te spelen. Wanden van hout vormen samen winkeltjes waar rollenspel kan plaats vinden.

In de zone van de bovenbouw zijn wat uitdagendere speelaanleidingen gemaakt. Twee heuvels vormen samen een kom, met wat meer beschutting. In een van de twee heuvels is een amfitheater gemaakt die ook voor buitenlessen gebruikt kan worden. Een greppel met stapstenen en een brugje scheidt dit deel af van een gedeelte met groene kruip-door sluip-door paadjes en een huttenbouwplaats.