Rondom deze woning in Nederweert waren in de afgelopen periode een aantal aanpassingen gedaan. Hierdoor was er wat groen verdwenen en lag de woning vrij open in het landschap. De wens van de opdrachtgever was om het gehele terrein opnieuw in te richten, passend bij het landschap. 

De woning is gelegen in de droge heideontginningen. Dit landschap kenmerkt zich door afwisselend open en bebouwingsvrij tot halfopen door groen en verspreide gebouwen omgeven bouwlanden. Kenmerkend visueelruimtelijk aspect zijn de hoekverdraaiingen, waarbij binnen één blok het patroon wel recht is, maar de grote blokken onderling niet loodrecht op elkaar staan.

Deze hoekverdraaiing is goed te zien wanneer je kijkt naar de ligging van de kavel ten opzichte van de weg. Ook het zicht vanaf de weg de velden in is een belangrijk aspect dat hoort bij dit type landschap.

De kenmerken van het landschap zijn genomen als uitgangspunt voor het ontwerp. De hoekverdraaiing is opgepakt en zichtbaar gemaakt binnen het perceel, waarbij er rekening is gehouden met een zichtlijn vanaf de weg en vanuit de woning over het perceel. Kenmerkende landschapselementen zoals een houtsingel, bloemrijk grasland en hoogstambomen hebben zijn plek gevonden in het ontwerp.