Sandra van den Beuken – Natuurinclusief landschap

Ik ben sinds 2018 werkzaam als landschapsontwerper. Daarvoor was ik werkzaam als bouwkundig architect. Voor mij is het werk aan landschappelijke projecten een logische keuze;

“Als je een gebouw oplevert begint het verval, als je een landschappelijk project oplevert begint de groei!”

Ik heb in de afgelopen jaren aan projecten van verschillende schaalgroottes gewerkt, van 1500 m2 tot 40 hectare. Ook heb ik gewerkt met verschillende soorten opdrachtgevers; van particulieren, tot aan gemeentes, grote bedrijven of groepen bewoners in de vorm van participatieprocessen.

“Ik streef er in mijn ontwerpen naar de natuur dichter bij de mens te brengen”

Dit doe ik door zoveel mogelijk inheemse beplanting toe te passen. Ik maak ruimte voor zoveel mogelijk diersoorten door het voorzien in voedsel, ruimte voor nestgelegenheid en mogelijkheid voor voortplanting. Ik breng ook zoveel mogelijk variatie in ondergronden, soorten beplanting (soort en type) en ik pas waar mogelijk water toe (van poelen en vijvers tot moerassige delen of wadi’s). Daarnaast denk ik na over het beheer(s)baar maken van het ontwerp.

Als laatste probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met de streekidentiteit. Dit door ik door streekeigen beplanting toe te passen en (landschaps)elementen toe te passen die passen bij de functie en plek.

Foto:Moniek Wegdam

Foto: Moniek Wegdam