Het plein bij Openbare Basisschool De Maaskei in Urmond was een klassiek schoolplein; een grote stenen vlakte waar voetbal de overhand heeft. In de loop der jaren waren de laatste plukjes groen verdwenen onder stoeptegels of werd er zodanig veel in gespeeld dat de kwaliteit hard achteruit was gegaan. 

De oudervereniging had in de loop der jaren een mooi budget bij een gespaard om het schoolplein een impuls te geven. En in plaats van het kopen van 1 speeltoestel is er voor gekozen om in samenwerking met de Gemeente Stein een groene impuls aan het plein te geven. 

 

In twee hoeken van het plein is een nieuwe inrichting gemaakt die ander spel motiveert en ontmoeting faciliteert. Bij de bovenbouw zijn er natuurlijke speeltoestellen gemaakt die de kinderen uitdagen om hun grenzen op te zoeken en er zijn door middel van groen interessante hoek gemaakt voor het ontdekken en onderzoekend leren.

Bij de onderbouw is een grote zandbak met klimboom gemaakt en een moddertafel daagt de kinderen uit vieze handen te krijgen. Een klein hoekje met afdakje kan gebruikt worden om buiten voor te lezen.