Tussen de kern van Egchel en Panningen zal in de toekomst een community van Tiny houses opgericht worden. Voor de omgevingsvergunning is er een landschappelijke inpassing gemaakt als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. 

De locatie is gelegen aan de rand van de kern van Egchel en is nog te herkennen als een open veld. Op het terrein is een hoogteverschil aanwezig dat nog herinnert aan het jarenlange gebruik als akker. Dit is terug te zien op de oude kaarten, waarbij er rondom de bebouwing een ‘mantel’ van hoogstamboomgaarden aanwezig was. Het zicht over de achter de bebouwing gelegen velden, was altijd zeer open. 

De openheid en de mantel om de bebouwing zijn als uitgangspunten voor het ontwerp genomen. Aan de zijde van de bebouwing van het dorp krijgt het terrein een meer gesloten groeninrichting, met doorzichten dieper het terrein op. Het hoger gelegen deel krijgt een meer open karakter waar de essentie van het veld nog te ervaren is.

Het terrein zelf krijgt een zichtlijn over de gehele lengte om de twee van elkaar verschillende gebieden aan elkaar te verbinden, dit is ook de belangrijkste ontsluiting richting de Tiny houses. Aan deze weg staan ook de gebouwen voor gezamenlijk gebruik zoals een berging en wasruimte.

De toe te passen soorten zijn streekeigen soorten uitgebreid met eetbare soorten waar de bewoners van de community vrij van kunnen oogsten. Een gezamenlijke groentetuin zal voorzien in de dagelijkse voedselvoorziening.