De wijk De Riet is in de jaren ’70 gebouwd als uitbreidingswijk van Horst. Tijdens de realisatie van de wijk is het parkje en de vijvers aan de Vijverlaan aangelegd. De vijvers liggen aan weerszijden van de Kabroeksebeek, deze beek ontspringt in de Peel en mondt uit in de Molenbeek. De vijvers worgen gevoed met water uit de beek. 

In de loop der jaren zijn de vijvers en de omgeving langzaam achteruit gegaan in kwaliteit. Met name de vijvers hadden regelmatig last van blauwalg, waarschijnlijk door eutrofiëring  door de vele vissen en watervogels rond de vijvers. Ook het groen had zijn beste tijd gehad en de plek was een doorn in het oog van de buurt. 

In opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas zijn we in gesprek gegaan met de buurt. Wat zijn verbeterpunten, welke wensen lagen er nog meer en hoe moet het groen eruit zien. De uitkomsten van deze gesprekken zijn vertaald in een ontwerp dat voldoet aan de wensen van de buurt en past binnen de kaders van de gemeente. 

Het plan wordt momenteel gerealiseerd. De vijvers zijn leeggepompt en schoongemaakt en het groen wordt aangelegd.