Westbroek, Geulle

Aan het Westbroek in Geulle zijn een aantal woningen gesloopt die onder hoogspanningslijnen waren gelegen. Samen met de omwonenden van de lege kavels is er een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het gebied. 

Met de sloop van de woningen is er in de lintbebouwing aan deze straat een gat gevallen. Westbroek is een gehucht waarbij de woningen aan een, inmiddels gedempte, beek waren gebouwd. Zoals de naam ‘Westbroek’ doet vermoeden was het gebied van oudsher nat en moerassig. De beek die voor de woningen langs liep zorgde voor ontwatering van het gebied en droge voeten voor de woningen. Toen rond 1930 het kanaal werd aangelegd werd de sloot voor de woningen gedempt.

Door de sloop van de woningen, die verder van de straat aflagen dan woningen verderop in de straat, is er weer een belangrijke lijn verdwenen die iets verteld over de geschiedenis van Westbroek. 

Het ontwerp brengt de orginele verkaveling en de lijn van de woningen terug door middel van een groene inrichting. Op de lijnen van de perceelsgrenzen worden een aantal struweelhagen aangebracht, een aantal fruitbomen vormen samen een klein boomgaardje. De rest van de percelen zijn ingezaaid met een bloemenmengsel waar paden in gemaaid worden. 

Om de resterende woningen visueel aan elkaar te verbinden is een verlaging in het perceel aangebracht. Deze verlaging volgt de loop van de voormalige sloot. Voor de buurt is er een  ontmoetingsplek en een gezamenlijke moestuin gemaakt.