Tussen de Brunsummerheide en Tevenererheide (DE) is de voormalige stortplaats Kreupelbusch gelegen. In deze voormalige groeve is tot midden jaren ’90 het huishoudelijke en bedrijfafval uit de wijde omgeving gestort. Hierna is de stortplaats afgewerkt met een afdichtlaag en heeft de natuur zijn gang kunnen gaan tot 2020. 

Mede door de ligging tussen twee belangrijke heidegebieden in de regio komen er een aantal bijzondere diersoorten voor in het gebied. De gladde slang en zandhagedis zijn onder andere twee van deze soorten. Om een zonnepark op deze locatie te kunnen realiseren zijn een aantal maatregelen genomen in het landschapsplan en later de realisatie. 

Het landschapsplan is opgebouwd uit een 3-tal gebieden; hellingen met bos/struweel, ruigtes en kruiden- en faunarijk grasland onder de zonnepanelen. Daarnaast zijn er een aantal elementen toegevoegd die de bijzondere soorten in hun levenswijze ondersteunen. Zoals open zandige plekken, een stapelmuur en takken- en stronkenhopen. 

In het proces van de planvorming is er nauw samengewerkt met een meedenkgroep bestaande uit diverse personen en organisaties uit de omgeving. Samen met de meedenkgroep zijn een aantal elementen aan het landschapsplan toegevoegd, zoals een uitzichtpunt, informatieborden, wandelroutes en een upgrade van de bestaande parkeervoorziening. 

Het park is in oktober 2021 geopend en is vrij te bezoeken.