Zonnepark ‘De Schorf’ is gelegen in de ‘jonge heideontginningen’. Deze ontginningen kenmerken zich door grote open akkers met lange ontsluitingswegen geflankeerd door eikenbomen.

Het open zicht is een belangrijke kwaliteit in het gebied en dient gerespecteerd te worden. In het plan is ervoor gekozen om de tafels van de panelen tot een hoogte van 1,5 meter te laten reiken. Om de panelen niet zichtbaar te laten zijn in het landschap zal er daarvoor een rand van struweel en ruigte om het park geplaatst worden, los van de bomenrijen. Deze struweel- en ruigterand heeft een totale breedte van minimaal 15 meter en zal in hoogte variëren van 1,5 tot 4 meter. De rand wordt regelmatig doorbroken met doorzichten richting zonneveld. Deze rand loopt geleidelijk over in het bloemrijke grasland en vormt daarmee samen een mooie habitat voor insecten, vogels en kleine dieren.

Hiermee blijft het grootschalige landschap van de jonge ontginningen leesbaar, maar wordt door de breedte van de strook en het type struweel het directe zicht op de panelen onttrokken.

De oost-west gelegen sloot op het terrein wordt aangepast om meer natte gebieden te creëren. Het westelijke deel van de sloot wordt verondiept, zodat er een laagte in het veld ontstaat waar zich water kan verzamelen en er een natte plek ontstaat. Het oostelijke deel van de sloot krijgt een plas-dras oever aan beide zijdes. Hierdoor ontstaat een drassig gebied met een hoge milieudynamiek, dit biedt leefomgeving voor andere flora.

De omgevingsvergunning is november 2021 verleend en de realisatie van het park is in ontwikkeling.