Zonnepark Beringe

< Zonnepark De Schorf, Beringe Zonnepark ‘De Schorf’ is gelegen in de ‘jonge heideontginningen’. Deze ontginningen kenmerken zich door grote open akkers met lange ontsluitingswegen geflankeerd door eikenbomen. Het open zicht is een belangrijke kwaliteit in het...

Compensatie De Brem

< Compensatie De Brem, Gennep Voor van het bestemmingsplan ‘De Brem’ is een ecologische Quick-scan gemaakt die inzichtelijk de effecten van de voorgenomen plannen op diverse soorten in kaart is gebracht. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige dieren niet in hun...

Dorpstuin Eijsden

< Dorpstuin Sociaal centrum, Eijsden De dorpstuin Eijsden is een initiatief dat onderdeel is van het Sociaal Centrum Eijsden. De tuin rondom het pand van het Sociaal Centrum is zodanig ingericht dat de gebruikers van het pand de tuin optimaal kunnen benutten.  Het...

Vijvers De Riet Horst

< Vijvers De Riet, Horst De wijk De Riet is in de jaren ’70 gebouwd als uitbreidingswijk van Horst. Tijdens de realisatie van de wijk is het parkje en de vijvers aan de Vijverlaan aangelegd. De vijvers liggen aan weerszijden van de Kabroeksebeek, deze beek...

Westbroek

Westbroek, Geulle Aan het Westbroek in Geulle zijn een aantal woningen gesloopt die onder hoogspanningslijnen waren gelegen. Samen met de omwonenden van de lege kavels is er een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het gebied.  Met de sloop van de woningen is er in...